Львівський національний університет ім. Івана Франка
Українською
In English
На домашню
Написати листа
Фотогалерея
Вхід / Реєстрація
Онлайн-відомість
ВТ 18/06/2013 Новини
2013-01-09 12:19:28, Факультет :: 11 січня 2013 р. - Зустріч з директором Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Проф. Е. Галіжаком ||| 2012-09-27 10:54:03, Факультет :: 12 жовтня 2012 - Урочиста Академія з нагоди 20-річчя факультету міжнародних відносин та Міжнародна наукова конференція ||| 2011-09-08 19:57:12, Факультет :: 22 вересня - Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин» ||| 2011-03-31 17:06:15, Факультет :: Студентка факультету міжнародних відносин посіла перше місце на олімпіадi у Донецьку ||| 2011-01-14 14:12:58, Факультет :: У Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочинається ювілейний рік ||| 2010-10-12 10:08:49, Факультет :: Маркіян Зиновійович Мальський - Заслужений Професор ЛНУ імені Івана Франка. ||| 2010-10-06 11:30:37, Факультет :: Зустріч з послом США в Україні ДЖОНОМ ТЕФФТОМ ||| 2010-09-27 12:46:47, Факультет :: Зустріч-презентація нового аналітичного дослідження Світового банку „Меморандуму з економічного розвитку України” ||| 2010-07-01 19:52:01, Факультет :: Декан факультету міжнародних відносин став Надзвичайним та Повноважним Послом України у Республіці Польща |||

Курс "Право зовнішніх зносин"

Читає кафедра: Кафедра міжнародного права
Спеціальності:
Курс читають:

Шуміленко А. П.

Форма навчання: денна
Читається протягом семестрів:
Загальні положенняЗміст лекційЗміст практичнихКритерії оцінюванняЛітератураЛекційні матеріали

Загальні положення щодо вивчення дисципліни

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ „ДИПЛОМАТИЧНЕ ТА КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО” 1. Поняття дипломатії, її місце у зовнішній політиці держав. Історична еволюція форм та методів дипломатії. Дипломатичне та консульське право і дипломатія. 2. Основні етапи становлення та розвитку дипломатії. 3. Українська дипломатія: основні етапи та особливості розвитку. 4. Поняття і загальна структура дипломатичного та консульського права. Суб’єкти дипломатичного та консульського права. 5. Джерела дипломатичного та консульського права. 6. Конституційні засади зовнішньої політики держави. 7. Роль вищих законодавчих органів держави у зовнішньополітичному конституційно-правовому механізмі. 8. Зовнішньополітичні повноваження глави держави. 9. Глава уряду (уряд загалом) і питання зовнішньої політики держави. 10. Правовий статус, повноваження та структура спеціалізованих державних зовнішньополітичних органів (відомств, міністерств, департаментів, відповідальних за здійснення діяльності держав у сфері зовнішніх зносин). 11. Правові підстави встановлення дипломатичних відносин між державами. Теорії та форми міжнародно-правового визнання держави. 12. Фактичне встановлення дипломатичних відносин між державами та укладення відповідного міжнародно-правового акту. 13. Правовий аналіз положень ст. 21 Віденської конвенції 1961 р., а також порівняльний аналіз відповідної практики держав. 14. Порівняльний аналіз відповідної практики держав та історія розробки ст. 12 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. 15. Обов’язки дипломатичного представництва акредитуючої держави по відношенню до держави перебування. 16. Основні функції дипломатичного представництва. 17. Аналіз можливості виконання дипломатичним представництвом акредитуючої держави консульських функцій, а також представництва інтересів третьої держави та її громадян. 18. Обов’язки держави перебування по відношенню до дипломатичного представництва акредитуючої держави: аналіз положень ст. 25, ст. 47, а також ст. 44 та ст. 45 Віденської конвенції 1961 р. та відповідної практики держав. 19. Підстави припинення дипломатичних відносин між державами. Тимчасове призупинення дипломатичних відносин та відкликання дипломатичного представництва акредитуючої держави. 20. Категорії персоналу дипломатичного представництва. 21. Дипломатичні ранги. 22. Порядок вступу глави дипломатичного представництва на посаду. 23. Множинна акредитація: причини та правові підстави застосування, а також порівняльний аналіз відповідної практики держав. 24. Початок виконання главою дипломатичного представництва його функцій. Класи глав дипломатичних представництв та їх старшинство. 25. Дипломатичний корпус: його поняття та функції. Правовий статус та функції дуайена дипломатичного корпусу. 26. Аналіз положень ст. 19 Віденської конвенції 1961 р. щодо призначення тимчасово повірених у справах та аналіз відповідної практики держав. 27. Загальні вимоги щодо чисельності, процедури призначення, а також громадянства членів персоналу дипломатичного представництва: аналіз відповідної практики держав. 28. Підстави оголошення окремих членів персоналу дипломатичного представництва persona non grata: аналіз відповідної практики держав. 29. Припинення функцій глави та членів персоналу дипломатичного представництва. 30. Структура дипломатичного представництва. 31. Поняття дипломатичних привілеїв та імунітетів та аналіз основних теорій, що подають обґрунтування необхідності їх надання. 32. Класифікація привілеїв та імунітетів. 33. Недоторканість приміщень дипломатичного представництва: правове регулювання та порівняльний аналіз практики держав. 34. Недоторканість архівів дипломатичного представництва. 35. Правове регулювання та порівняльний аналіз практики держав щодо забезпечення свободи зносин дипломатичного представництва. 36. Ознаки та правовий статус дипломатичної пошти. 37. Правовий статус дипломатичного кур’єра. 38. Фіскальні імунітети дипломатичного представництва. 39. Початок і завершення дії привілеїв та імунітетів особистого характеру. 40. Особиста недоторканість дипломатичного агента. 41. Недоторканість особистої резиденції, майна, транспортних засобів та кореспонденції дипломатичного агента. 42. Імунітет дипломатичного агента від юрисдикції держави перебування. 43. Звільнення дипломатичного агента від оподаткування та сплати усіх видів мита, зборів тощо (аналіз окремих винятків). 44. Звільнення дипломатичного агента від митних зборів за перевезення багажу, а також особливості щодо перетину кордону та проходження митного огляду. 45. Правовий аналіз положень ст. 37 (щодо привілеїв та імунітетів членів сім’ї дипломатичного агента та членів адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу) і ст. 38 (щодо обсягу привілеїв та імунітетів громадян держави перебування, які працюють в дипломатичному представництві акредитуючої держави). 46. Аналіз практики держав щодо запобігання зловживанню дипломатичними привілеями та імунітетами особистого характеру. 47. Історичні витоки та основні етапи історичного розвитку правового регулювання консульських відносин між державами. Поняття консульського права. 48. Джерела консульського права та їх кодифікація. Сучасні особливості розвитку консульського права. 49. Правові підстави встановлення та припинення консульських зносин, а також процедура відкриття консульської установи. Основні класи консульських установ. 50. Категорії працівників консульської установи та порядок вступу глави консульської установи на посаду. 51. Множинна акредитація глав консульських установ: аналіз практики держав. 52. Процедура призначення працівників консульської установи: правовий аналіз положень ст. 19 та 24 Віденської конвенції та порівняльний аналіз відповідної практики держав. 53. Правовий аналіз положень ст. 23 Віденської конвенції 1963 р. та порівняльний аналіз практики держав щодо оголошення працівників консульської установи persona non grata або небажаною особою. 54. Консульський корпус: поняття та функції. Правовий статус та функції дуайена консульського корпусу. 55. Правовий статус почесних консулів. 56. Загальні засади здійснення консульських функцій: їх початок, особливості практичного здійснення, фактичне припинення їх здійснення тощо. 57. Основні функції консульських установ та засоби їх здійснення. 58. Захист громадян акредитуючої держави на території держави перебування: загальні стандарти консульського захисту. 59. Функції консульських установ щодо видачі паспортів, віз та проїзних документів. 60. Нотаріальні функції консульських установ. 61. Легалізація консульськими установами іноземних офіційних документів. 62. Реєстрація консульськими установами актів цивільного стану: вирішення питань одруження та розлучення. 63. Вирішення консульськими установами питань громадянства. 64. Функції консульських установ щодо вирішення питань, пов’язаних із екстрадицією громадян акредитуючої держави. 65. Здійснення консульськими установами нагляду та інспекції щодо суден акредитуючої держави та надання необхідної допомоги таким суднам. 66. Здійснення консульськими установами нагляду та інспекції щодо зареєстрованих в акредитуючій державі літаків та надання ім необхідної допомоги. 67. Роль консульських установ у вирішенні проблем біженців та осіб без громадянства. 68. Загальна структура консульських установ. 69. Поняття, юридична природа, загальне теоретичне обгрунтування необхідності консульських привілеїв та імунітетів. 70. Привілеї та імунітети консульських установ. Правовий аналіз положень ст. 28 та 30 Віденської конвенції 1963 р. (щодо обов’язку держави перебування надати усі можливості та відповідні приміщення для забезпечення здійснення функцій консульської установи акредитуючої держави), аналіз відповідної практики держав. 71. Право консульської установи щодо користування державним прапором та гербом акредитуючої держави: аналіз ст. 29 Віденської конвенції 1963 р. та порівняльний аналіз відповідної практики держав. 72. Правовий аналіз положень ст. 31 Віденської конвенції 1963 р. (щодо недоторканості приміщень консульської установи) та порівняльний аналіз відповідної практики держав. Справа Касенкіної (Kasenkina Case). 73. Правовий аналіз положень ст. 33 Віденської конвенції 1963 р. (щодо недоторканості архівів консульської установи) та порівняльний аналіз відповідної практики держав. 74. Правовий аналіз положень ст. 35-38 Віденської конвенції 1963 р. (щодо забезпечення свободи зносин консульської установи), а також аналіз відповідної практики держав. 75. Звільнення консульських установ від сплати податків, мита, різноманітних зборів: порівняльний аналіз відповідної практики держав. Правовий аналіз положень ст. 39 Віденської конвенції 1963 р. щодо консульських зборів. 76. Особисті привілеї та імунітети працівників консульських установ. Правовий аналіз положень ст. 40 та 41 Віденської конвенції 1963 р. (щодо забезпечення поваги і захисту консульських посадових осіб, а також їх особистої недоторканості) та порівняльний аналіз відповідної практики держав. Hostages Case. 77. Правовий аналіз положень ст. 43 Віденської конвенції 1963 р. (щодо імунітету консульських посадових осіб від юрисдикції держави перебування) та порівняльний аналіз відповідної практики держав. In Re Rissmann. 78. Зобов’язання працівників консульської установи надавати свідчення в суді: правовий аналіз положень ст. 44 Віденської конвенції 1963 р. та порівняльний аналіз відповідної практики держав. 79. Ст. 46-48 Віденської конвенції 1963 р. та порівняльний аналіз практики держав щодо звільнення консульських посадових осіб від потреби реєстрації та отримання дозволу на житло, від отримання дозволу на роботу, від дії постанов щодо соціального забезпечення тощо. 80. Ст. 49-50 Віденської конвенції 1963 р. та порівняльний аналіз практики держав щодо звільнення працівників консульських установ від сплати податків, мита, зборів, а також щодо їх звільнення від сплати митних зборів та митного огляду. 81. Відмова від консульських привілеїв та імунітетів: правовий аналіз положень ст. 45 Віденської конвенції 1963 р. та порівняльний аналіз відповідної практики держав. 82. Поняття та особливості дипломатичного права міжнародних організацій. Джерела дипломатичного права міжнародних організацій та їх кодифікація. 83. Привілеї та імунітети міжнародних організацій та їх посадових осіб. 84. Правовий статус та основні функції постійних представництв держав при міжнародних організаціях. 85. Чисельність персоналу постійного представництва та порядок призначення глави та членів постійного представництва держави при міжнародній організації. 86. Привілеї та імунітети постійного представництва держави при міжнародній організації, його глави та членів персоналу. 87. Припинення функцій глави постійного представництва та членів дипломатичного персоналу постійного представництва держави при міжнародній організації. 88. Постійні місії спостерігачів у міжнародних організаціях. 89. Делегації та спостерігачі держав в органах міжнародних організацій і на міжнародних конференціях. 90. Спільна зовнішня політика та політика безпеки ЄС. Зовнішньополітичний механізм Європейського Союзу. 91. Поняття та загальна класифікація спеціальних місій. Основні етапи розвитку інституту спеціальних дипломатичних місій. 92. Міжнародно-правові основи організації та практичної діяльності спеціальних дипломатичних місій. 93. Склад спеціальної місії, процедура призначення і вимоги щодо громадянства членів спеціальної місії. 94. Привілеї та імунітети спеціальних дипломатичних місій. 95. Особисті привілеї та імунітети членів спеціальних дипломатичних місій, а також членів їх сімей. 96. Особливості використання інституту спеціальних місій в дипломатичній практиці України на сучасному етапі. 97. Правовий аналіз Закону України „Про дипломатичну службу” 2001 р. 98. Правовий аналіз Закону України „Про дипломатичні ранги України” 2002 р. 99. Правовий аналіз Консульського статуту України 1994 р. 100. Правовий аналіз Консульських конвенцій України з іноземними державами.

Зміст лекцій

1.Загальнотеоретичні проблеми співвідношення дипломатії і дипломатичного та консульського права 2.Конституційно-правовий механізм здійснення зовнішньої політики держави 3.Встановлення та припинення дипломатичних відносин. Права та обов’язки держави перебування та дипломатичного представництва акредитуючої держави 4.Структура та персонал дипломатичного представництва 5.Привілеї та імунітети дипломатичного представництва 6.Дипломатичні привілеї та імунітети особистого характеру 7.Міжнародно-правове регулювання діяльності консульських установ держав за кордоном 8.Функції консульської установи 9.Консульські привілеї та імунітети 10.Дипломатичне право міжнародних організацій 11.Право спеціальних місій

Зміст практичних і семінарських занять

1.Зовнішні зносини держав, міжнародне право і дипломатія 2.Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин 3.Міжнародно-правове регулювання діяльності дипломатичних представництв держав за кордоном 4.Структура та персонал дипломатичного представництва 5.Привілеї та імунітети дипломатичного представництва 6.Привілеї та імунітети персоналу дипломатичного представництва 7.Міжнародно-правове регулювання діяльності консульських установ держав за кордоном 8.Консульські функції 9.Консульські привілеї та імунітети 10Дипломатичне право міжнародних організацій 11.Право спеціальних місій

Критерії виставляння оцінок

50 % балів за поточну успішність та 50 % балів за іспит формула підрахунку балів за поточну успішність - загальнофакультетська

Основна навчальна література

1.Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера от 14 марта 1975 г. / Право зовнішніх зносин. Збірник документів. – К., 2003. – С.436-461. 2.Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. / Право зовнішніх зносин. Збірник документів. – К., 2003. – С.82-93. 3.Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. / Право зовнішніх зносин. Збірник документів. – К., 2003. – С.481-502. 4.Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, вiд 14.12.1973 (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi). 5.Конвенція про охорону персоналу Організації Об’єднаних Націй та зв’язаного з нею персоналу від 9 грудня 1994 р. (Конвенцію ратифіковано Законом № 267/95-ВР від 6 липня 1995 р.) / Право зовнішніх зносин. Зб. докум. – К., 2003. – С.421-428. 6.Конвенція про привілеї та імунітети Об’єднаних Націй від 13 лютого 1946 р. / Право зовнішніх зносин. Збірник документів. – К., 2003. – С.154-159. 7.Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН від 21 листопада 1947 р. / Право зовнішніх зносин. Зб. докум. – К., 2003. – С.159-169. 8.Конвенція про спеціальні місії від 8 грудня 1969 р. / Право зовнішніх зносин. Збірник документів. – К., 2003. – С.463-475. а також Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и искусство: курс лекций. – 2-е изд., доп. – М.: Междун. отношения, 2003. – 576 с. Право зовнішніх зносин. Збірник документів. / Упорядники Ю.В. Алданов, І.М. Забара, В.І. Резніченко. – К. Видавничий дім „Промені”, 2003. – 784 с. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 372 с. Сандровский К.К. Право внешних сношений. Учебн. для студентов, обучающихся по специальности „Международное право”. – К.: Вища школа, 1986. Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: Принципы, формы и методы: Учеб. пособие / МИД России. Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т). Каф. дипломатии. – М.: МГИМО-Ун-т, 2004. – 312 с.

Лекційні матеріали

Тести для самостійної роботи студентів