Львівський національний університет ім. Івана Франка
Українською
In English
На домашню
Написати листа
Фотогалерея
Вхід / Реєстрація
Онлайн-відомість
ВТ 18/06/2013 Новини
2013-01-09 12:19:28, Факультет :: 11 січня 2013 р. - Зустріч з директором Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Проф. Е. Галіжаком ||| 2012-09-27 10:54:03, Факультет :: 12 жовтня 2012 - Урочиста Академія з нагоди 20-річчя факультету міжнародних відносин та Міжнародна наукова конференція ||| 2011-09-08 19:57:12, Факультет :: 22 вересня - Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин» ||| 2011-03-31 17:06:15, Факультет :: Студентка факультету міжнародних відносин посіла перше місце на олімпіадi у Донецьку ||| 2011-01-14 14:12:58, Факультет :: У Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочинається ювілейний рік ||| 2010-10-12 10:08:49, Факультет :: Маркіян Зиновійович Мальський - Заслужений Професор ЛНУ імені Івана Франка. ||| 2010-10-06 11:30:37, Факультет :: Зустріч з послом США в Україні ДЖОНОМ ТЕФФТОМ ||| 2010-09-27 12:46:47, Факультет :: Зустріч-презентація нового аналітичного дослідження Світового банку „Меморандуму з економічного розвитку України” ||| 2010-07-01 19:52:01, Факультет :: Декан факультету міжнародних відносин став Надзвичайним та Повноважним Послом України у Республіці Польща |||

Курс "Право біженців"

Читає кафедра: Кафедра міжнародного права
Спеціальності:
Курс читають:

Шуміленко А. П.

Форма навчання: денна
Читається протягом семестрів:
Загальні положенняЗміст лекційЗміст практичнихКритерії оцінюванняЛітератураЛекційні матеріали

Загальні положення щодо вивчення дисципліни

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ЗІ СПЕЦКУРСУ «ПРАВО БІЖЕНЦІВ»: 1.Права біженців у системі основних прав і свобод людини. Інститут притулку у загальній системі міжнародного публічного права. 2.Стародавні історичні витоки захисту прав біженців. Захист «незнайомців» (іноземців-утікачів) у стародавньому арабському світі: стародавні концепції «іджара» та «аман». 3.Особливості інституту притулку у Стародавній Греції, Римі та в часи раннього розвитку Християнської Церкви. 4.Розвиток захисту прав біженців у XX-му столітті – концепція ультра-націоналізму та поява категорії «нових біженців». 5.Кристалізація міжнародного режиму захисту прав біженців (1921-1951). Ранні спроби створення міжнародного механізму захисту прав біженців (1921-1946). 6.Початки діяльності Організації Об’єднаних Націй у сфері захисту прав біженців. Створення Міжнародної організації з питань біженців (1947). Зародження інституту Верховного комісара ООН у справах біженців (1951). 7.Причини ескалації проблеми біженців у сучасному світі. 8.Міжнародно-правова відповідальність держави походження біженців. Обов’язки держав притулку щодо захисту прав біженців. 9.Складові елементи системи захисту прав біженців: допущення на територію, допуск до процедури встановлення статусу біженця, забезпечення надання захисту прав біженців. 10.Роль дипломатичних представництв у вирішенні проблеми захисту прав біженців. 11.Стратегія «переселення» як заплановане та організоване переміщення біженців. Участь УВКБ ООН в операціях переселення – проблеми правового, політичного та оперативно-фінансового характеру. 12.«Добровільна репатріація» біженців, її правове регулювання та пов’язані з нею проблеми. «Організована репатріація» та роль УВКБ ООН. «Спонтанна репатріація» – її причини та можливі альтернативи. 13.Неспроможність держави забезпечити належний захист прав біженців – пошук альтернативних шляхів вирішення проблеми. 14.Перші концепції визначення категорії «біженець». Визначення категорії «біженець» у міжнародних документах Міжнародної організації з питань біженців (1947 р.). 15.Визначення категорії «біженець» у Статуті УВКБ ООН (1950 р.). Врахування політичного та соціального контекстів. 16.Визначення категорії «біженець» у Конвенції про статус біженців 1951 р. та зміни, внесені Протоколом щодо статусу біженців 1967 р. 17.Окремі регіональні підходи до визначення поняття «біженець». Визначення категорії «біженець» у національному законодавстві окремих держав. 18.Визначення поняття «біженець» в законодавстві України: його порівняльно-правова характеристика із визначеннями, поданими у міжнародно-правових актах. 19.Поняття правового статусу біженця. Права та обов’язки біженців у відповідності із Конвенцією 1951 р. 20.Захист прав біженців згідно Закону України «Про біженців» 2001 р. 21.Історичні передумови створення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. 22.Структура, мандат та функції УВКБ ООН. 23.Нові проблеми, пов’язані із захистом прав біженців у XXI-му столітті. 24.Міжнародна організація з міграції (МОМ) та її внесок у справу захисту прав біженців. 25.Роль Міжнародного комітету Червоного Хреста у захисті прав біженців. 26.Захист прав біженців у рамках регіональних систем захисту прав людини. 27.Співпраця ВКСБ з різноманітними неурядовими організаціями. 28.Розмежування компетенції УВКБ ООН та держав-сторін Конвенції 1951 р. та Протоколу 1967 р. щодо визначення статусу біженця. 29.Основні критерії визначення категорії «біженець»: їх аналіз та особливості становлення. 30.Визначення поняття «переслідування». Форми переслідування та його суб’єкти. 31.Класифікація та аналіз основних підстав переслідування. 32.Проблема міжгендерної дискримінації та жінки як об’єкт переслідування. Особливості визначення статусу дітей-біженців. 33.Основні критерії, що застосовуються при розгляді заяв щодо отримання статусу біженця. 34.Процедура надання статусу біженця, передбачена Законом України «Про біженців» 2001 р. 35.Правова природа, сучасний контекст та особливості застосування статті 1 F Конвенції про статус біженців 1951 р. 36.Застосування статті 1 F(a) щодо осіб, винних у скоєнні злочинів проти миру, воєнних злочинів та злочинів проти людяності. 37.Практичні аспекти застосування статті 1 F(b) щодо осіб, які вчинили серйозні неполітичні злочини. 38.Позбавлення права на отримання статусу біженця осіб, винних у скоєнні дій, несумісних із цілями та принципами ООН: особливості застосування статті 1 F(c). 39.Застосування статті 33.2 Конвенції про статус біженців 1951 р.: загроза національній безпеці, збереженню громадського порядку та суспільству країни як підстави позбавлення статусу біженця та вислання окремих осіб з країни перебування (країни притулку). 40.Національна безпека, боротьба з тероризмом та проблема захисту прав біженців: сучасні проблеми права притулку та захисту прав біженців. 41.Індивідуальний добровільний вибір особи щодо відмови від статусу біженця: застосування статті 1 C(1-4) Конвенції про статус біженців 1951 р. 42.«Зміна обставин» як підстава втрати статусу біженця згідно статті 1C(5-6) Конвенції про статус біженців 1951 р. 43.Специфіка застосування статті 1 D Конвенції про статус біженців 1951 р. 44.Принцип «країни першого притулку» та особливості тлумачення і застосування статті 31 Конвенції про статус біженців 1951 р. 45.Втрата та позбавлення статусу біженця у відповідності із положеннями Закону України «Про біженців» 2001 р. 46.Історичні передумови формування та кристалізації концепції притулку. 47.Регіональні ініціативи стосовно окреслення змісту притулку у міжнародному праві. 48.Розвиток у рамках Організації Об’єднаних Націй концепції територіального притулку у міжнародному праві. 49.Сучасний стан розвитку права притулку у міжнародному праві: перехід від забезпечення тимчасового захисту до надання притулку. 50.Еволюційний розвиток принципу «невислання» протягом XIX-XX-го століть. 51.Роль Виконавчого комітету Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у розвитку принципу «non-refoulement». 52.Межі застосування принципу «невислання» у сучасному міжнародному праві. 53.Застосування принципу «невислання» відповідно до Закону України «Про біженців» 2001 р. 54.Правове забезпечення реалізації громадянами держав-членів Європейського Союзу принципу свободи пересування у межах ЄС. 55.Положення ст.39 Договору про заснування Європейського Союзу та вільне пересування працівників у межах ЄС та дотичні питання. 56.Правовий аналіз положень ст.62 Маастрихтського Договору про заснування ЄС 1992 р. 57.Ст.63 Маастрихтського Договору про заснування ЄС 1992 р.: правовий аналіз положень. 58.Шенгенська Угода 1985 р. щодо спрощення процедури перетину внутрішніх кордонів: загальний аналіз. 59.Дублінська конвенція 1990 р. та загальна стратегія Європейського Союзу щодо визначення країни, відповідальної за розгляд прохань про надання притулку. 60.Позитивні тенденції щодо пом’якшення політики ЄС стосовно надання притулку, відображені в останньому проекті Директиви Ради ЄС від 30 березня 2004 р., що встановлюватиме мінімальні вимоги стосовно одержання притулку. 61.Захист прав біженців та надання притулку у контексті боротьби з організованою злочинністю, нелегальною міграцією, тероризмом і торгівлею людьми. 62.Захист прав жінок у сучасному світі: концептуальні проблеми та перспективи розвитку. Правовий аналіз основних міжнародно-правових актів, що стосуються захисту прав жінок. 63.Ст. 1А(2) Конвенції про статус біженців 1951 р. та ознака належності жінки до певної соціальної групи: мотивування прохань щодо надання статусу біженця. 64.Порушення прав жінок як аргументація необхідності отримання статусу біженця.

Зміст лекцій

1.Право біженців у системі міжнародного права. 2.Міжнародно-правова відповідальність держав та проблема біженців у міжнародному праві. 3.Визначення категорії «біженець» та правовий статус біженців. 4.Роль Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та міжнародних організацій у захисті прав біженців. 5.Визначення статусу біженця. 6.Позбавлення права на отримання статусу біженця, втрата та позбавлення статусу біженця. 7.Інститут притулку у сучасному міжнародному праві. 8.Право притулку, захист прав біженців, міграційне право та кримінальне право Європейського Союзу. 9.Права жінок у контексті захисту прав біженців.

Зміст практичних і семінарських занять

1.Історія формування міжнародного механізму захисту прав біженців. 2.Проблеми захисту прав біженців у сучасному міжнародному праві. 3.Визначення категорії «біженець» та правовий статус біженців. 4.Міжнародний захист прав біженців: роль УВКБ ООН та різноманітних міжнародних організацій. 5.Теоретичні та практичні особливості процедури надання статусу біженця. 6.Сучасні проблеми захисту прав біженців та боротьба з тероризмом. Позбавлення та втрата статусу біженця. 7.Інститут притулку та принцип «невислання» у сучасному міжнародному праві. 8.Загальна політика Європейського Союзу та національні стратегії окремих держав-членів ЄС щодо надання притулку та захисту прав біженців. 9.Права жінок у контексті захисту прав біженців.

Критерії виставляння оцінок

50 % балів за поточну успішність та 50 % балів за контрольну роботу; формула підрахунку балів за поточну успішність - загальнофакультетська

Основна навчальна література

Гудвин-Гилл Гай С. Статус беженца в международном праве / Пер. с англ. под ред. М.И. Левиной. – М.: ЮНИТА, 1997. Действующее международное право: В 3 т. / Под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. – М., 1999. Потапов В.И. Беженцы и международное право. – М.: Междунар. отношения, 1986. Правовая регламентация статуса беженцев и лиц, ищущих убежище: Учебное пособие / Под общ. ред. заведующего кафедрой международного права и международных отношений к.ю.н. Черкеса М.Е., к.ю.н. Погребного С.А. – Одесса: Латстар, 2002. Введение в вопросы международной защиты беженцев: Защита лиц, находящихся в компетенции УВКБ: Пособие для самообучения 1. UNHCR, 1 августа 2005 г. (http://www.unhcr.ru/files/SS1_Protection.pdf). Правовий захист біженців та осіб без громадянства в Україні: Зб. документів. – К., 2001. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. // Международные акты о правах человека: Сб. документов. – М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999. Протокол, касающийся статуса беженцев, от 16 декабря 1966 г. // Международные акты о правах человека: Сб. документов. – М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999. Устав Международной организации по делам беженцев (1946 г.) (http://www.unhcr.ru/doc/1-1.doc). Устав Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев от 14 декабря 1950 г. // Международные акты о правах человека: Сб. документов. – М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999.

Лекційні матеріали