Львівський національний університет ім. Івана Франка
Українською
In English
На домашню
Написати листа
Фотогалерея
Вхід / Реєстрація
Онлайн-відомість
ВТ 18/06/2013 Новини
2013-01-09 12:19:28, Факультет :: 11 січня 2013 р. - Зустріч з директором Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Проф. Е. Галіжаком ||| 2012-09-27 10:54:03, Факультет :: 12 жовтня 2012 - Урочиста Академія з нагоди 20-річчя факультету міжнародних відносин та Міжнародна наукова конференція ||| 2011-09-08 19:57:12, Факультет :: 22 вересня - Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин» ||| 2011-03-31 17:06:15, Факультет :: Студентка факультету міжнародних відносин посіла перше місце на олімпіадi у Донецьку ||| 2011-01-14 14:12:58, Факультет :: У Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочинається ювілейний рік ||| 2010-10-12 10:08:49, Факультет :: Маркіян Зиновійович Мальський - Заслужений Професор ЛНУ імені Івана Франка. ||| 2010-10-06 11:30:37, Факультет :: Зустріч з послом США в Україні ДЖОНОМ ТЕФФТОМ ||| 2010-09-27 12:46:47, Факультет :: Зустріч-презентація нового аналітичного дослідження Світового банку „Меморандуму з економічного розвитку України” ||| 2010-07-01 19:52:01, Факультет :: Декан факультету міжнародних відносин став Надзвичайним та Повноважним Послом України у Республіці Польща |||

Курс "Міжнародна юстиція"

Читає кафедра: Кафедра міжнародного права
Спеціальності:
Курс читають:

Лисик В. М.

Форма навчання: денна
Читається протягом семестрів:
Загальні положенняЗміст лекційЗміст практичнихКритерії оцінюванняЛітератураЛекційні матеріали

Загальні положення щодо вивчення дисципліни

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Мета. Ознайомлення студентів з правовими основами створення функціонування міжнародних судових установ. Створення у студентів уявлення про роль міжнародних судових установ у процесі міжнародної правотворчої та правозастосовної діяльності. Аналіз проблем практичної реалізації міжнародного права через вивчення проблем його застосування міжнародними судовими установами. Завдання. Приступаючи до вивчення міжнародної юстиції, студенти повинні перш за все зрозуміти місце цієї дисципліни в системі інших навчальних дисциплін, встановити зв’язок між ними. Робота студентів по вивченню дисципліни включає в себе вирішення трьох основних завдань:
 1. Вивчення навчальної i спеціальної юридичної літератури.
 2. Вивчення положень міжнародно-правових актів і внутрішніх документів судових установ.
 3. Вивчення практики судових установ.
Коло питань, які студенти повинні вивчити, зміст вимог, що виносяться на іспит, основна література i нормативний матеріал, який підлягає вивченню, визначається програмою дисципліни “Міжнародна юстиція”. У результаті вивчення дисципліни “ Міжнародна юстиція ” студенти повинні: засвоїти:
 1. Історію становлення та зміст міжнародного правосуддя як одного з засобів мирного вирішення міжнародних спорів;
 2. Міжнародно-правові акти, які є установчими документами міжнародних судових органів;
 3. Основні положення регламентів міжнародних судових органів.
вміти:
 1. Аналізувати міжнародно-правові документи і рішення міжнародних судових установ;
 2. Оцінювати значення рішень міжнародних судових установ для вивчення тієї чи іншої галузі або інституту міжнародного права;
 3. Характеризувати ефективність застосування міжнародного права міжнародними судовими установами;
 4. Давати консультації з міжнародно-правових питань.

Зміст лекцій

Тема 1. Поняття міжнародної юстиції

Історія становлення принципу мирного розв'язання міжнародних спорів. Виникнення та розвиток міжнародного арбітражу. Конвенція про мирне вирішення міжнародних зіткнень від 5(18) жовтня 1907 р. Створення Постійної палати третейського суду. Постійна палата міжнародного правосуддя (1922-1940 р.). Статут ООН. Декларація про принципи міжнародного права 1970 р. Роль регіональних міжнародних організацій. ОБСЄ. Зміст принципу мирного розв'язання міжнародних спорів в сучасному міжнародному праві та його зв'язок з принципом незастосування сили або загрози силою. Класифікація мирних засобів вирішення спорів за Г.Кельзеном. Міжнародний арбітражний та міжнародний судовий розгляд, їх відмінності між собою. Відмінності цих судових розглядів від інших мирних засобів розв'язання спорів. Види сучасних міжнародних судових установ. Універсальні, регіональні судові установи. Спеціалізовані суди і трибунали. Судовий прецедент, як джерело міжнародного права. Міжнародне правосуддя як засіб захисту прав людини та притягнення індивідів до відповідальності за міжнародні злочини. Індивід як сторона у спорі, що розглядається міжнародною судовою установою та проблема міжнародної правосуб'єктності індивідів. Проблема імунітету вищих посадових осіб держави. Регламенти міжнародних судових установ. Поняття "міжнародного процесуального права".

Тема 2. Міжнародний Суд ООН

Історичні передумови створення Міжнародного суду ООН. Короткий огляд діяльності Постійної палати міжнародного правосуддя. Статут Міжнародного Суду. Компетенція Суду. Визнання державами обов'язкової юрисдикції Суду. Джерела, які Суд застосовує при вирішенні спорів. Формування складу Суду. Статус суддів. Фінансування Суду. Звітування Суду перед Генеральною Асамблеєю ООН. Регламент Суду. Судовий розгляд. Процесуальні права сторін. Прийняття і юридична сила рішень. Консультативні висновки Суду. Процедура відносно консультативних висновків та їхнє значення. Тимчасові засоби захисту прав сторін. Повноваження Ради Безпеки відносно виконання рішень Суду. Офіційна систематизація та публікація рішень Суду. Статистичні характеристики діяльності Суду. Оцінка ефективності роботи Суду. Роль рішень і консультативних висновків Суду для міжнародної правотворчості. Проекти реформування Суду. Відносини між Судом та Радою Безпеки ООН.

Тема 3. Міжнародний Арбітражний Суд

Правові основи створення арбітражу. Компетенція арбітражу. Порядок формування складу арбітражу. Угоди про звернення держав до арбітражу. Арбітражний розгляд. Порядок винесення рішень. Обов'язок сторін добровільно підкоритися арбітражному рішенню. Рішення міжнародного арбітражного суду, які мали найбільше значення для розвитку міжнародного права. Постійна палата третейського суду — основний міжнародний орган, в системі третейського судочинства. Компетенція. Порядок формування. Адміністративне обслуговування та фінансування.

Тема 4. Регіональні міжнародні суди загальної компетенції

Судова система об'єднаної Європи. Правові основи створення та функціонування Суду ЄС. Формування складу Суду ЄС Статус суддів. Статус генеральних адвокатів. Адміністративне обслуговування Суду. Компетенція Суду ЄС. Види позовів до Суду. Попередні (преюдиційні) рішення. Тлумачення установчих документів та інших актів органів ЄС. Розгляд арбітражних справ. Консультативні функції Суду. Основні правила процедури в Суді. Судові рішення. Кваліфіковані думки. Суд першої інстанції. Суд (палата) аудиторів. Статистичні характеристики діяльності Суду ЄС. Роль Суду в системі органів ЄС. Правові основи створення та функціонування Економічного суду СНД. Порядок формування складу Економічного суду СНД. Статус суддів. Компетенція. Право на позов. Основні правила процедури в Суді. Рішення Суду. Статистичні характеристики діяльності Економічного суду СНД. Роль Суду в системі органів СНД. Судові установи інтеграційних об'єднань інших регіонів світу.

Тема 5. Міжнародні суди з прав людини

Правові основи створення та функціонування Європейського Суду з прав людини. Принцип колективної відповідальності за дотримання прав людини в рамках Ради Європи. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року. Загальна характеристика повноважень Суду, Європейської комісії та Комітету міністрів Ради Європи до реформи Європейського Суду. Протокол № 11 та реформа Суду. Порядок формування складу Суду. Статус суддів. Компетенція Суду. Порядок звернення індивідів зі скаргами до Суду. Підготовка справи до розгляду. Регламент Суду. Судовий розгляд справи. Процесуальні права сторін. Судові рішення. Прецедентне право Європейського Суду з прав людини. Засади, якими керується Суд при утворенні прецедентів. Офіційна систематизація та публікація рішень Суду. Статистичні характеристики діяльності Суду та оцінка його ефективності. Україна та Європейський Суд з прав людини. Протокол № 14 та реформа Суду. Правові основи створення та функціонування Міжамериканського Суду з прав людини. Порядок формування складу суду. Статус суддів. Компетенція. Основні правила процедури. Рішення Суду. Статистичні характеристики діяльності Суду та оцінка його ефективності. Суд в системі органів Організації Американських Держав. Правові основи створення та функціонування Африканського суду з прав людини і народів. Порядок формування складу Африканського суду з прав людини і народів. Статус суддів. Компетенція Суду. Основні правила процедури. Рішення Суду. Статистичні характеристики діяльності Суду та оцінка його ефективності. Суд в системі органів Африканського союзу.

Тема 6. Міжнародна кримінальна юстиція

Історія становлення та розвитку міжнародної кримінальної юстиції. Статути Нюрнберзького та Токійського трибуналів. Їх склад та компетенція. Правила процедури. Особливості провадження. Вироки. Статистичні характеристики діяльності трибуналів та їх оцінка. Міжнародні трибунали для колишньої Югославії та Руанди. Передумови створення. Установчі документи. Їх склад та компетенція. Правила процедури. Статистичні характеристики діяльності Трибуналів та оцінка їх ефективності. Вплив трибуналів на розвиток міжнародного права. Історія становлення та розвитку ідеї створення постійно діючого Міжнародного кримінального суду. Моделі Міжнародного кримінального суду, що пропонувалися. Римський Статут Міжнародного кримінального суду. Формування складу. Прокурор Міжнародного кримінального суду. Розслідування справ і кримінальне переслідування. Компетенція Суду. Право, яке застосовує Суд. Загальні принципи міжнародного кримінального права. Судовий розгляд. Покарання. Оскарження і перегляд рішень. Зобов'язання держав-учасниць Статуту Суду щодо співробітництва з Судом та судової допомоги. Зобов'язання держав-учасниць щодо виконання вироку Суду. Особливі відносини Суду з Радою Безпеки ООН. Асамблея держав-учасниць. Фінансування Суду. Ставлення держав до Статуту Міжнародного кримінального суду.

Зміст практичних і семінарських занять

Тема 1. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОЇ ЮСТИЦІЇ
 1. Поняття міжнародної юстиції
 2. Зміст принципу мирного розв'язання міжнародних спорів в сучасному міжнародному праві
 3. Види міжнародних судових установ
 4. Юридична сила та виконання рішень міжнародних судових установ
 5. Оскарження та зміна рішень міжнародних судових установ
Рекомендовані джерела Документи:
 1. Конвенція про мирне вирішення міжнародних зіткнень, від 5(18) жовтня 1907 р.
 2. Загальний акт про мирне вирішення міжнародних спорів, від 26 вересня 1928 р.
Література:
 1. Блищенко И.П., Дориа Ж. Судебные решения в международном публичном и частном праве. - Москва: «Международные отношения», 1998.
 2. Бондарев И. М. Система международных судебных учреждений. М., 2004.
 3. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г.Буткевича. - К.:Либідь, 2002.
 4. Клеандров М. И. Международные суды. Тюмень, 2000.
 5. Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. Роль международных арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров. - Москва, 1994.
 6. Plender R. Rules of Procedure in the International Court and the European Court //EJIL. - 1991.-Vol. 2, №2-P. 1-31.
Завдання для самостійної роботи:
 1. Скласти схему органів міжнародного правосуддя.
 2. Підготувати коротку доповідь по одній зі справ Постійної палати міжнародного правосуддя.
Тема 2. МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН
 1. Формування Міжнародного Суду ООН.
 2. Структура Міжнародного Суду ООН. Статус суддів.
 3. Юрисдикція Суду.
 4. Процедура розгляду справ.
 5. Консультативні висновки Суду
Рекомендовані джерела Документи:
 1. Статут Організації Об'єднаних Націй.
 2. Статут Міжнародного Суду ООН.
 3. Регламент (Правила процедури) Міжнародного Суду ООН.
Література:
 1. Блищенко И.П., Дориа Ж. Судебные решения в международном публичном и частном праве. - Москва: «Международные отношения», 1998.
 2. Бондарев И. М. Система международных судебных учреждений. М., 2004.
 3. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г.Буткевича. - К.:Либідь, 2002.
 4. Клеандров М. И. Международные суды. Тюмень, 2000.
 5. Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. Роль международных арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров. - Москва, 1994.
 6. Plender R. Rules of Procedure in the International Court and the European Court //EJIL. - 1991.-Vol. 2, №2-P. 1-31.
Завдання для самостійної роботи:
 1. Підготувати коротку доповідь по одній зі справ Суду.
 2. Підготувати перелік усіх справ, які розглядав Суд.
Тема 3. МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД
 1. Організація Постійної палати третейського суду.
 2. Факультативні регламенти Постійної Палати третейського суду. Порядок арбітражного розгляду.
 3. Арбітражне рішення.
 4. Аналіз основних арбітражних рішень, які зробили внесок у розвиток сучасного міжнародного права
Рекомендовані джерела Документи:
 1. Конвенція про мирне вирішення міжнародних зіткнень, від 5(18) жовтня 1907 р.
Література:
 1. Блищенко И.П., Дориа Ж. Судебные решения в международном публичном и частном праве. - Москва: «Международные отношения», 1998.
 2. Бондарев И. М. Система международных судебных учреждений. М., 2004.
 3. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г.Буткевича. - К.:Либідь, 2002.
 4. Клеандров М. И. Международные суды. Тюмень, 2000.
 5. Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. Роль международных арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров. - Москва, 1994.
 6. Гуменюк В. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу при розгляді зовнішньоторгових спорів за договірною підсудністю.// Право України. 2008, №8. С.124-129.
 7. Гуменюк В. Правові аспекти діяльності міжнародного комерційного арбітражу.// Право України. 2008, №4. С.139-145.
 8. Погорецький В. Паралельні процеси в міжнародному комерційному арбітражі: принцип lis pendens. .// Право України. 2008, №2. С.115-118.
Завдання для самостійної роботи:
 1. Підготувати коротку доповідь по одній зі справ Суду.
 2. Підготувати перелік усіх справ, які розглядав Суд.
Тема 4. РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
 1. Загальна характеристика Суду ЄС
 2. Правові основи створення та функціонування Суду ЄС.
 3. Компетенція Суду ЄС.
 4. Загальна характеристика Економічного Суду СНД.
 5. Правові основи створення та функціонування Економічного Суду СНД.
 6. Компетенція Економічного Суду СНД.
 7. Інші регіональні Судові органи загальної компетенції
Рекомендовані джерела Документи:
 1. Статут Суду Європейських Співтовариств.
 2. Регламент (Правила процедури) Суду Європейських Співтовариств.
 3. Угода про статус Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав від 6 липня 1992 року
 4. Рішення про покладання на Економічний Суд Співдружності Незалежних Держав функцій Суду Євразійського економічного співтовариства (Ялта, 19 вересня 2003 року)
Література: Блищенко И.П., Дориа Ж. Судебные решения в международном публичном и частном праве. - Москва: «Международные отношения», 1998. Бондарев И. М. Система международных судебных учреждений. М., 2004. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г.Буткевича. - К.:Либідь, 2002. Клеандров М. И. Международные суды. Тюмень, 2000. Plender R. Rules of Procedure in the International Court and the European Court //EJIL. - 1991.-Vol. 2, №2-P. 1-31. Завдання для самостійної роботи:
 1. Підготувати коротку доповідь по одній зі справ Суду ЄС чи Економічного суду СНД.
 2. Підготувати за власним вибором оглядову доповідь про організацію та практику будь-якого іншого регіонального міжнародного суду.
Тема 5. МІЖНАРОДНІ СУДИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 1. Правові основи діяльності Міжамериканського суду з прав людини.
 2. Компетенція Міжамериканського суду з прав людини.
 3. Аналіз практики Міжамериканського суду з прав людини
 4. Правові основи діяльності Африканського суду з прав людини і народів.
 5. Компетенція Африканського суду з прав людини і народів.
 6. Аналіз практики Африканського суду з прав людини і народів
Рекомендовані джерела Документи:
 1. Конвенція про захист прав людини та основних свобод, від 4 листопада 1950 р.
 2. Протокол № 11 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
 3. Протокол № 13 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
 4. Протокол № 14 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
 5. Статут Організації Американських держав.
 6. Американська Конвенція про права людини. (Сан-Хосе (Коста-Рика) 20 листопада 1969 р.)
 7. Статут Міжамериканського Суду з прав людини.
 8. Протокол до Африканської хартії прав людини і народів про утворення Африканського суду прав людини і народів 1998 р.
Література:
 1. Блищенко И.П., Дориа Ж. Судебные решения в международном публичном и частном праве. - Москва: «Международные отношения», 1998.
 2. Бондарев И. М. Система международных судебных учреждений. М., 2004.
 3. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г.Буткевича. - К.:Либідь, 2002.
 4. Клеандров М. И. Международные суды. Тюмень, 2000.
Завдання для самостійної роботи:
 1. Підготувати коротку доповідь по одній зі справ Міжамериканського Суду прав людини чи Африканського суду з прав людини і народів.
 2. Підготувати коротку доповідь - порівняння Європейського Суду з прав людини та Міжамериканського Суду прав людини чи Африканського суду з прав людини і народів.

Критерії виставляння оцінок

Основна навчальна література

Лекційні матеріали