Львівський національний університет ім. Івана Франка
Українською
In English
На домашню
Написати листа
Фотогалерея
Вхід / Реєстрація
Онлайн-відомість
ВТ 18/06/2013 Новини
2013-01-09 12:19:28, Факультет :: 11 січня 2013 р. - Зустріч з директором Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Проф. Е. Галіжаком ||| 2012-09-27 10:54:03, Факультет :: 12 жовтня 2012 - Урочиста Академія з нагоди 20-річчя факультету міжнародних відносин та Міжнародна наукова конференція ||| 2011-09-08 19:57:12, Факультет :: 22 вересня - Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин» ||| 2011-03-31 17:06:15, Факультет :: Студентка факультету міжнародних відносин посіла перше місце на олімпіадi у Донецьку ||| 2011-01-14 14:12:58, Факультет :: У Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочинається ювілейний рік ||| 2010-10-12 10:08:49, Факультет :: Маркіян Зиновійович Мальський - Заслужений Професор ЛНУ імені Івана Франка. ||| 2010-10-06 11:30:37, Факультет :: Зустріч з послом США в Україні ДЖОНОМ ТЕФФТОМ ||| 2010-09-27 12:46:47, Факультет :: Зустріч-презентація нового аналітичного дослідження Світового банку „Меморандуму з економічного розвитку України” ||| 2010-07-01 19:52:01, Факультет :: Декан факультету міжнародних відносин став Надзвичайним та Повноважним Послом України у Республіці Польща |||

Курс "Міжнародне публічне право"

Читає кафедра: Кафедра міжнародного права
Спеціальності:
Курс читають:

Шуміленко А. П.

Форма навчання: денна
Читається протягом семестрів: I та II
Загальні положенняЗміст лекційЗміст практичнихКритерії оцінюванняЛітератураЛекційні матеріали

Загальні положення щодо вивчення дисципліни

Зміст лекцій

Зміст практичних і семінарських занять

Критерії виставляння оцінок

загальнофакультетські

Основна навчальна література

1. Международное право. Особенная часть : Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Р. М. Валеев и проф. Г. И. Курдюков. – М. : Статут, 2010. – 624 с. 2. Международное право : Учебник / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. – 3-е изд., перераб. – М. : Эксмо, 2010. – 464 с. 3. Международное право : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / [Ю. В. Трунцевский и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010. – 455 с. 4. Международное право : Учебник / отв. ред. В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухамедов. – 3-е изд., перераб. – М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 720 с. 5. Международное право : учебник / под ред. А. Н. Вылегжанина. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. – 1003 с. 6. Курс международного права : учебник / В. Л. Толстых. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 1056 с. 7. Международное публичное право : учеб. / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев, В. В. Устинов [и др.] ; отв. ред. К. А. Бекяшев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2009. – 1008 с. 8. Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2009. – 784 с. та багато інших ...

Лекційні матеріали