Львівський національний університет ім. Івана Франка
Українською
In English
На домашню
Написати листа
Фотогалерея
Вхід / Реєстрація
Онлайн-відомість
ВТ 18/06/2013 Новини
2013-01-09 12:19:28, Факультет :: 11 січня 2013 р. - Зустріч з директором Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Проф. Е. Галіжаком ||| 2012-09-27 10:54:03, Факультет :: 12 жовтня 2012 - Урочиста Академія з нагоди 20-річчя факультету міжнародних відносин та Міжнародна наукова конференція ||| 2011-09-08 19:57:12, Факультет :: 22 вересня - Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин» ||| 2011-03-31 17:06:15, Факультет :: Студентка факультету міжнародних відносин посіла перше місце на олімпіадi у Донецьку ||| 2011-01-14 14:12:58, Факультет :: У Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочинається ювілейний рік ||| 2010-10-12 10:08:49, Факультет :: Маркіян Зиновійович Мальський - Заслужений Професор ЛНУ імені Івана Франка. ||| 2010-10-06 11:30:37, Факультет :: Зустріч з послом США в Україні ДЖОНОМ ТЕФФТОМ ||| 2010-09-27 12:46:47, Факультет :: Зустріч-презентація нового аналітичного дослідження Світового банку „Меморандуму з економічного розвитку України” ||| 2010-07-01 19:52:01, Факультет :: Декан факультету міжнародних відносин став Надзвичайним та Повноважним Послом України у Республіці Польща |||

Курс "Європейський механізм захисту прав людини"

Читає кафедра: Кафедра міжнародного права
Спеціальності:
Курс читають:

Пастухова Л. В.

Форма навчання: денна
Читається протягом семестрів:
Загальні положенняЗміст лекційЗміст практичнихКритерії оцінюванняЛітератураЛекційні матеріали

Загальні положення щодо вивчення дисципліни

Наслідком співробітництва держав в рамках європейських регіональних організацій щодо забезпечення прав людини стало формування європейського правопорядку у цій галузі. Особливу роль у імплементації відповідних стандартів відіграють різного роду міжнародно-правові механізми. В рамках цього спецкурсу вивчаються питання організації і функціонування європейських механізмів захисту прав людини, європейське прецедентне право прав людини та особливості його застосування судами України, питання співвідношення законодавства України із нормами Конвенції про захист основних прав і свобод людини 1950 року, Рамкової Конвенції про захист прав національних меншин 1987 року. Окрему увагу приділяється процедурі подання індивідуальних заяв до Європейського Суду з прав людини.

Зміст лекцій

Тема 1. Європейський механізм захисту прав людини: поняття, елементи та етапи розвитку (2 год.); Тема 2. Європейський суд з прав людини – основний орган захисту прав людини в системі європейського механізму захисту прав людини (6 год.); Тема 3. Компетенція та діяльність органів Ради Європи у сфері прав людини (2 год.); Тема 4. Європейська соціальна Хартія та система контролю за її дотриманням ( 4 год.); Тема 5. Європейський комітет з припинення катувань та нелюдського або принижуючого гідність поводження і покарання (ЄКПК) (4 год.); Тема 6. Рамкова Конвенція про захист національних меншин.( 2 год.); Тема 7. Механізм контролю у сфері прав людини в межах ОБСЄ.(2 год); Тема 8. Проблеми ефективності діяльності європейських механізмів захисту прав людини.(2 год).

Зміст практичних і семінарських занять

Практичне заняття № 1. Умови та порядок подання заяв до Європейського суду з прав людини; Практичне заняття № 2. Конвенція про захист основних прав і свобод людини (цивільне право і цивільний процес); Практичне заняття № 3. Конвенція про захист основних прав і свобод людини (кримінальне право і кримінальний процес); Практичне заняття № 4. Практика застосування норм ст. 10 Конвенції 1950 р. (щодо свободи слова); Практичне заняття № 5. Європейська соціальна хартія та особливості дотримання соціальних та економічних прав людини в Україні; Практичне заняття № 6. Європейські стандарти поводження із засудженими; Практичне заняття № 7. Ефективність європейських механізмів міжнародного контролю у сфері прав людини.

Критерії виставляння оцінок

Згідно з Положенням про кредитно-модульну систему на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, загальна остаточна оцінка знань студентів складається з двох частин: поточна успішність протягом семестру і кінцева екзаменаційна оцінка (50% кожна частина).

Основна навчальна література

Пастухова Л.В. Європейський механізм забезпечення прав людини: Навч. посібник. - Сімферополь: Таврія, 2009. - 224 с.; Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13; Биштыга А. Европейский Суд по правам человека / Науч.ред. А.Е. Вашкевич. Пер. с пол. Е.Г. Генделя. – Мн.: Тесей, 2000; Гом’ен Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини (Укр. переклад та ред. Т Іваненко, О. Павличенко). – Львів: Кальварія, 2002; Дженіс М., Key P., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. К.: "АртЕк", 1997.

Лекційні матеріали